Akcie v kaštieli

 

3. rodinný ples
 Koncert absolventov

Podeľme sa
3. Farský rodinný ples - 16.02.2019 Koncert absolventov - 24.03.2019 Podeľme sa! - 07.04.2019
Kriva ihla
Benefičná noc
 Relaxujme spolu
Kurz vyšívania krivou ihlou - 27.04.2019   Benefičná noc v Krásnej - 07.05.2019  Relaxujme spolu - 09.05.2019
 JEŠUA  Výstava Križin
 Hanudeľová
JEŠUA - 13.06.2019 Patrón školy sv. Marek Križin - 11.06. - 30.06.2019  Výstava obrazov Anky Hanudeľovej - od 30.06.2019
Z úcty k žene Z úcty k žene Besada kroj 
Z úcty k žene - 25.09.2019 Z úcty k žene - 03.10.2019 Beseda k výstave 60 sukien mala - 25.10.2019
Obrazy Kuchta Adv veniec  4. rodinný ples 
Výstava obrazov Martina Kuchtu - od 28.10.2019 Príprava a požehnanie adventného venca 4. Farský rodinný ples - 15.02.2020
Biblické stretnutia Biblické stretnutia  Biblické stretnutia 
Biblické stretnutia - 28.02. a 06.03.2020 JEŠUA - 25.06.2020 Požehnanie motoriek a áut - 29.06.2020
Spoznaj behom Michal Lacko kniha  Adv. veniec 
Spoznaj behom Košice - Krásna - 11.08.2020 Predstavenie knihy o Michalovi Lackovi SJ - 27.09.2020 Adventný veniec pred kaštieľom

2013 | 2014 | 20152016 | 2017 2018 | 2019

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS