Index
Poďakovanie

Deň KrásnejPoďakovanie Košickému samosprávnemu kraju

Neziková organizácia Kaštieľ Krásna, n.o. vyjadruje úprimné poďakovanie Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu "Oslavy Cyrila a Metoda v Krásnej - Dni Krásnej", ktoré sa konali 5. júla 2019.

Financie boli použité na technické zabezpečenie podujatia v súlade so Zmluvou č. 128/2019 - VZN o poskytnutí dotácie.

Foto z akcie

Deň Krásnej KSK logo
04.09.2019 19:36

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS