Index
Podpora 2% z dane

Podporte nás pri záchrane kaštieľa poukázaním 2% z Vašich daní

Hrobka baróna MeškaPodporte nás pri záchrane hrobky baróna  Meška poukázaním 2% z Vašich daní.

Kaštieľ Krásna, n. o., sa v každom roku uchádza o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu.

Kaštieľ Krásna, n. o., sa dlhodobo a systematicky venuje záchrane krasňanského kaštieľa, našej národnej kultúrnej pamiatky.

Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa plánujeme už v tomto roku začať s prípravnými prácami na obnove a záchrane hrobky Meškovcov, ktorá sa nachádza na krásňanskom cintoríne.

Ak nám chcete pomôcť pri získavaní finančných zdrojov potrebných na spolufinancovanie hrobky Meškovcov dovoľujeme si Vás osloviť, aby ste pri svojom rozhodovaní zvážili poskytnutie 2% Vašej dane z príjmov pre neziskovú organizáciu Kaštieľ Krásna.

Údaje potrebné pre poskytnutie 2%:
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Kaštieľ Krásna, n.o.
Sídlo: Námestie sv. Cyrila a Metoda 2, 040 18 Košice 18
IČO: 35 58 24 05

Tlačivo na stiahnutie: vyhlásenie o poukázaní sumy 2%

Postup krokov na poukázanie 2%:

Fyzická osoba – zamestnanec

  1. Do 15. februára v kalendárnom roku požiadajte vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Následne zamestnávateľa požiadajte, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať z nej 2%. Túto sumu môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí to však byť minimálne 3,32 €.
  4. Vaše identifikačné údaje napíšte do Vyhlásenia o poukázaní 2% spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie – doručte do 30. apríla v kalendárnom roku na príslušný daňový úrad.
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Fyzická osoba – daňovník si podáva daňové priznanie sám

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, najneskôr do 31. marca v kalendárnom roku doručte Vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu je nutné aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Právnická osoba a SZČO

V daňovom priznaní sú vo IV. oddiely uvedené kolónky na poukázanie 2% – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech vami vybranej organizácie. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálna suma pre jedného prijímateľa však musí byť 8,30 €.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

 

Ďakujeme za Vašu pomoc. Veríme, že to dokážeme.

 

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po: zatvorené
ut: 
8:00 - 15:00
st:  8:00 - 15:00
št:  8:00 - 15:00
pi:  8:00 - 15:00
so: po dohode
ne: po dohode

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS