Hrobka Meškovcov

Niečo o rodinnej hrobke Meškovcov v Krásnej.

Náhrobník Jozefa I. Meška je kvalitné výtvarné dielo z roku 1780 a od roku 2000  kultúrnou pamiatkov, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník ma tvár sarkofágu umiestneného na dvoch stupňoch akoby na krepidóme. Sarkofág je z viacerých kvádrov, spodnú časť tvoria tri kvádre, z ktorých dva krajné predstupujú pred rovinu sarkofágu a pripomínajú dva bočné rizality. Tieto tri kvádre prekrývalo ďalších päť, z ktorých stredný ma tvar priečnej sedlovej strechy, vpredu a vzadu ukončený trojuholníkovými štítmi. V prednom štíte je malá postava svätého Jozefa vystupujúca z mračna, zadný štít je poškodený. Po stranách sarkofágu boli štyri akrotérie s palmetami. Na čelnej a zadnej strane sarkofágu sú kruhové otvory. V prednom bol pôvodne vsadený mramorový kameň s nápisom: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789" V strede kameňa v tvare sedlovej strechy bol pôvodne vsadený kamenný kríž s korpusom, z ktorého chýba vrchné a pravé rameno kríža a ľavé rameno korpusu. Had obopína spodnú časť kríža. Na západnej strane sarkofágu je vytesaný erb rodiny Meško.

Hrobka Meškovcov v Krásnej

 

V hrobke je pochovaný aj syn Jozefa I. Meška,  Anton, ktorý 30. mája 1818 zomrel v krásňanskom kaštieli na tuberkulózu a je pochovaný na východnej strane rodinného sarkofágu.
Hrob je aj významným pamätníkom histórie a zatiaľ jediným známym zachovaným hrobom člena rodiny Meško, vlastníkov obcí Hanisky a Krásnej nad Hornádom v období od druhej štvrtiny 18. storočia.

Lit.: Peter L. Andráš: Dejiny rodu Meško, Dr. Ing. Ján Krcho, CSc.: Návrh na vyhlásenie objektu za kultúrnu pamiatku

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS