Zmena projektu obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice.
Oznámenie je na stiahnutie (v prílohe)

18.06.2013 18:32

Oznámenie je na stiahnutie (v prílohe)

12.06.2013 11:57

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na výber zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry (v prílohe)

08.06.2013 18:45

Zápisnica z otvárania ponúk na výber zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry (v prilohe)

08.06.2013 18:41

Zápisnica z vyhodnocovania ponúk: Dodanie informačných a komunikačných zariadení, audio, video zariadenia a súvisiacich služieb (v prílohe)

08.06.2013 18:37

Zápisnica z vyhodnocovania ponúk : Dodanie počítačových zostáv a multifunkčných laserových zariadení, vrátane súvisiacich služieb (v prílohe)

08.06.2013 18:31

Číslo oznámenia : 0028-5000/2013 IBP
Názov obstarávateľa:
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
IČO: 35582405
Sídlo obstarávateľa: Opátska 18 040 18 Košice-Krásna Slovensko
Dátum publikovania: 13.02.2013
Vestník č. 28 - 2013 - IBP

04.06.2013 19:34

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]


08.08.2023

Spoznaj behom Košice - Krásna 2023

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS